První slide Druhá slide Třetí slide Čtvrtý slide

Stavební zákon seminář a Občanský zákoník seminář Energetická náročnost budov seminář

Vážení přátelé,

mnozí z Vás s námi již několik let úspěšně spolupracujete a znáte naši vzdělávací organizaci díky osobní účasti na našich kurzech a seminářích. Pro některé jsme dosud neznámí. Proto dovolte, než si prohlédnete naši nabídku, abychom se Vám představili.

Naše firma CENTRUM MODERNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ - společnost s ručením omezeným působí úspěšně ve svém oboru již od roku 1991, kdy byla založena.

Od r. 1995 se specializuje především na odborné vzdělávací programy se zaměřením na finanční a kapitálový trh. Rovněž úzce spolupracuje s Komorou soudních znalců ČR (obor ekonomika).

Pořádáme rovněž řadu rekvalifikačních kurzů akreditovaných ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Organizujeme i odborné semináře pro management i řadové pracovníky všech organizací v ČR v otevřených kurzech, které probíhají v našich učebnách. Můžete si objednat i kurzy "šité na míru" Vaší firmy, které zorganizujeme na Vašem pracovišti.

Po dohodě se zákazníkem je zvolena forma vzdělávacího programu (projektu):

  • klasický kurz "šitý na míru"
  • audiovizuální kurz
  • e-learning

Garancí kvality naší práce je nejen dobrý kolektiv našich zaměstnanců, ale - a to hlavně - vysoká odbornost našich špičkových lektorů.

Pro úplnost bychom chtěli podotknout, že naše firma prošla v roce 1999 vítězně konkursem mezi 42 vzdělávacími firmami jako hlavní dodavatel vzdělávacích programů pro Investiční a Poštovní banku a.s. (nyní ČSOB a.s.). Tento konkurz prováděla poradenská firma A.T. Kearney.

Informace o našich aktuálních aktivitách získáte pod heslem "kurzy a semináře", kde se můžete přihlásit k účasti označením požadovaného semináře a odesláním přihlášky. Těší nás Váš stálý zájem o vzdělávací akce, které pro Vás připravujeme.

cmv@seznam.cz
Tel.: 602 240 451
Ing. Veronika Šáchová


Seminář na téma stavební zákon řeší daný zákon jako celek

Stavební zákon seminář pojednává o změnách či o novelách stavebního zákona. Stavební zákon byl v roce 2013 novelizován a upraven. Stavební zákon seminář bude pojednávat nejen o úpravách a novele tohoto zákona, ale také o celém zákonu. Stavební zákon seminář je vhodný pro pracovníky stavebních úřadů, soudní znalce, projekční kanceláře, developery atd.

Novela občanského zákoníku vstoupí v platnost lednem 2014

Občanský zákoník seminář je vhodný pro soudní znalce, bytová družstva, peněžní ústavy, obvodní úřady, realitní kanceláře atd. Občanský zákoník seminář bude řešit také novelu tohoto zákona, která vstoupí v platnost prvním lednem roku 2014. Na programu je dále vliv občanského zákoníku na majetková práva.

Občanský zákoník seminář

Pojednává o celkové charakteristice kodexu, ale také o jeho zásadách a metodách. V dalších částech programu se zaměříme na: kogentnost a dispozitiva daného zákona; projev soukromé vůle, což znamená právní jednání, projev a forma, dále také zdánlivá právní jednání, neplatnost a nečinnost.

Témata pro oblast občanského zákoníku

Dalším tématem bude obecná úprava závazkového a smluvního práva, náhrada škody a bezdůvodné obohacení, jmění a majetek, právní pojem věci, věci movité a nemovité,obchodní závod a na mnoho dalšího.

Občanský zákoník seminář bude pro klienty jako všechny naše semináře velkým přínosem informací, takže pokud Vás tato problematika zaujala, rozhodně stojí za to tento seminář navštívit.

Energetická náročnost budov seminář

Energetickou náročností budovy rozumíme vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení. Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Nákladově optimální úrovní jsou stanovené požadavky na energetickou náročnost budov nebo jejich stavebních nebo technických prvků, které vede k nejnižším nákladům na investice v oblasti užití energií, na údržbu, provoz a likvidaci budov nebo jejich prvků v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu. Průkaz energetické náročnosti je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy, více informací se dozvíte v našem semináři s názvem Energetická náročnost budov seminář.

Seminář energetické náročnosti budov

Využijte šanci získat zevrubné informace a aktuality z oblasti energetické náročnosti, které Vám přinese seminář. Zjistěte detaily energetického semináře dle nových předpisů!

Aktuality
17.09.2013SEMINÁŘ - Energetická náročnost budov (PENB)

Energetická náročnost budov seminář Energetická..

26.08.2013Energetická náročnost budov seminář

Seminář na téma energetická náročnost budov.

12.02.2013Stavební zákon a stavební řád

Veškeré informace o novele i změnách po ni se dozvíte..

12.02.2013Nový občanský zákoník

Seminář o majetkových právech v občanském zákoníku...

01.01.2012Oceňování nemovitého majetku měst a obcí

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITÉHO MAJETKU MĚST A OBCÍ A MÍSTNĚ..

Rozšíříme Váš obzor
Tvorba webových stránek Praha